Araç Sigorta

Trafik Sigortası, kaza sonrasında araçlara veya üçüncü şahıslara verebileceğimiz zararlar için sizleri teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Trafik Sigortası’nın genelinde; sigortacı, poliçede tanımlanmış motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kişinin ölümüne veya yararlanmasına veye bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletenin hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltıması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Neden Trafik Sigortası yaptırılmalıdır?

Trafik Sigortası genelde Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın değil karşı tarafın uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.

 

Yorum Yapınız